Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Terenów Leśnych Drukuj
Lasy są naszym wspólnym dobrem, miejscem w którym wypoczywamy i poznajemy przyrodę i o które wspólnie powinniśmy dbać. Najgroźniejszym wrogiem lasu jest ogień i powinniśmy o tym pamiętać wchodząc do niego.
W okresie największego zagrożenia pożarowego terenów leśnych tj. od 1 kwietnia do 31 października wystarczy iskra aby spłonęło kilka czy kilkanaście hektarów lasu. Na terenie Polski powstaje średnio ok. 3,5 tys. pożarów rocznie.
Większość z tych pożarów powodowana jest w skutek umyślnej bądź nieumyślnej działalności ludzi.
Tylko od początku bieżącego roku na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano 321 pożarów.
    Aby zapobiec zniszczeniu wspólnego dobra jakim są lasy należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, których musimy przestrzegać znajdując się na terenach leśnych.
W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m. od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar a w szczególności:
•    rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcy lasu,
•    wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
•    palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi
Ponadto czynności zabronione w lasach to:
•    wjazd na teren leśny poza terenami publicznymi,
•    wejście na teren objęty całkowitym zakazem wstępu np. szkółki leśne.

Zanim wejdziesz do lasu, musisz wiedzieć że....
... szczególnie niebezpieczna jest martwa pokrywa trawiasta (wczesną wiosną i późną jesienią)
... pożar pokrywy gleby rozprzestrzenia się z szybkością do kilkunastu metrów na minutę
... pożar całkowity drzewostanu (pali się zarówno ściółka, jak i korony drzew) może się rozprzestrzeniać z szybkością ponad 100 m na minutę
... wysokość płomieni w palącym się lesie może wynosić od 5cm do kilkudziesięciu metrów; płomienie mogą sięgać  20-30m ponad wierzchołki drzew
... człowiek jest w stanie samodzielnie ugasić tylko mały pożar na powierzchni kilku metrów kwadratowych
... może to uczynić zalewając lub zasypując piaskiem (ziemią) obrzeża pożaru
... może tłumić ogień liściastymi gałęziami


 
 
 

 


Powrót
Ostatnia aktualizacja: